przyklad

SoapFault thrown

W celu skorzystania z funkcji, wymagane jest uwierzytelnienie lub przekroczono limit zapytań / To use the function, authentication is required or the query limit has been exceeded