Zagrożenie lawinowe

 

ZAGROŻENIE LAWINOWE

Stopień zagrożenia lawinowego
2
Umiarkowane
(wraz ze wzrostem temperatury)
Ogłoszono:
2020-02-16 17:42
Obowiązuje do:
2020-02-17 20:00
Opis stopnia zagrożenia

Pokrywa śnieżna jest na ogół związana dobrze, ale na niektórych stromych stokach jest związana umiarkowanie. Wyzwolenie lawiny jest możliwe przeważnie przy dużym obciążeniu dodatkowym, szczególnie na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. Samoistne zejście bardzo dużych lawin jest mało prawdopodobne.

Częściowo niekorzystne warunki. Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach, a szczególnie na wskazanych w komunikacie lawinowym, jako niekorzystnych pod względem wystawy lub wysokości.

Szczegóły oceny zagrożenia
Przed południem (AM)

1600

2

2

Po południu (PM)

1600

2

2

Komentarz TOPR do komunikatu

Granie i okolice wywiane do starej, twardej warstwy. Pod ścianami oraz we wszelkich zagłębieniach terenowych, w żlebach, depresjach, aż do górnej granicy lasu, depozyty śniegu nagromadzonego przez wiatr – zwłaszcza powyżej 1600 m n.p.m. Prognozowany wzrost temperatury oraz silny wiatr mogą powodować zmniejszenie stabilności śniegu !

Historia i tendencja stopnia zagrożenia
2020-02-14 2020-02-15 2020-02-16 2020-02-17 2020-02-18
2
2
2
2
2
Historia Historia Historia Prognoza


Komunikat Lawinowy HZS dla Tatr Słowackich, Tatr Niżnych, Wielkiej i Małej Fatry

Načítavám …