METEOROLOGIA

Jakość powietrza na Podhalu

Pomiar jakości powietrza pozwala ocenić poziom substancji w powietrzu ze względu na ochronę zdrowia ludzi, a także roślin. Badanie jakości powietrza priorytetowo przeprowadza WIOŚ w strefach potencjalnych przekroczeń poziomów stężeń zanieczyszczeń. Sprawdzając jakość powietrza w swojej lokalizacji można ustrzec się przed smogiem, który u wielu osób powoduje bóle głowy, kaszel, alergie i złe samopoczucie. To niezwykle ważne, gdyż szacuje się, że groźne zanieczyszczenia powietrza są przyczyną skrócenia średniej długości życia.